02 novembris 2008

Daiļdarba analīze

Daiļdarba tēma - Viskvēlāko indivīda alku nepiepildījums. Indivīda rīcība, saskaroties ar sarežģītu izvēles situāiju.
Daiļdarba problēmas - Ko neīstenotās vēlmes spēj izdarīt ar indivīda dvēseles telpu? Kādas eksistenciālās problēmas nākas risināt indivīdam, saskaroties ar nepiepildītajām alkām? Kā rīkoties indivīdam, kad tas ir nonācis sarežģītas izvēles priekšā un nezina, kuru variantu būtu pareizāk izvēlēties.
Daiļdarba uzbūve, kompozīcija - Daiļdarba forma ir romāns, bet tas pieejams arī kā dramaturģijas darbs - traģikomēdija. Darbība risinās mūsdienās. Darba sižetiskā līnija ir komplicēta. Tajā ir strauji kāpinājumi un krasas lejupslīdes, kad darbība nerisinās. Darbā ir daudz sarežģījumu, kurus autors atrisina nepilnīgi vai atstāj neatrisinātus. Darbību virza darba galveno varoņu sarežģītie raksturi un pasaules redzējumi.
Daiļdarba tēlu sistēma - Darba centrā ir divi galvenie varoņi. Tajā ir arī daudzi otrā plāna varoņi, kas tomēr būtiski ietekmē sižeta virzību.
Atvainojos, bet darbs ir puslasīts/pusrakstīts, tāpēc nav skaidrs, kā autors atrisina serežģītās peripetijas.

Nav komentāru: